Ảnh đơn sơ sinh

Gói ảnh đơn sơ sinh 01
-Dành cho 01 bé từ 0 đến 3 tháng tuổi
Bé được chup 03 bối cảnh, bố mẹ chụp kèm
Sản phẩm:
_10 ảnh đơn tráng UV size 15x21 cm
_Album lưu ảnh
_Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
_Đĩa CD lưu file chọn in đã chỉnh sửa (File resize kích thước 1000x1500px)
_Số lượng file chụp khoảng 100 files
GÍA: 1.500.000 VND
Phát sinh 1 ảnh cỡ 15x21 cm: 40.000 VND
Khách hang lấy toàn bộ file resize : 150.000VND
Khách hang lấy toàn bộ file gốc : 600.000 VND