Ảnh đơn

Gói ảnh đơn cho các bé từ trên 3 tháng tuổi, gồm những tấm ảnh in rời phủ bằng công nghệ UV chống ẩm mốc, bảo vệ rất tốt trên bề mặt bức ảnh. Gói ảnh này Suri sẽ chụp từ 100 đến 150 files ảnh, sau đó khách hàng sẽ lựa chọn ra những bức ảnh đẹp nhất để Suri chỉnh sửa và in ra thành sản phẩm. Với các size ảnh khác nhau phù hợp với nhu cầu của các gia đình dễ dàng lựa chọn.

Basic Package Gói 20 ảnh đơn size 20x30cm
01 Gói 20 ảnh đơn size 20x30cm

Gói đơn 20 ảnh size 20x30cm: 1.600.000VND. Gói ảnh dành cho bé từ 03 tháng tuổi

+Gói chụp 04 set cảnh

+20 tấm ảnh in trên chất liệu giấy cao cấp, phủ UV chống ẩm mốc size 20x30cm

+Album dán ảnh phù hợp với size ảnh 

+Lưu 20 file chọn in đã chỉnh sửa  resize cỡ 1000x1500px

+Suri hỗ trợ toàn bộ trang phục, phụ kiện cho bé phù hợp bối cảnh chụp

+Phát sinh 1 ảnh cỡ 20x30cm: 60.000VND

+KH lấy toàn bộ file resize: 250.000VND

+KH lấy toàn bộ file gốc: 1.000.000VND

1.600.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Gói 20 ảnh đơn cho bé size 15x21cm
02 Gói 20 ảnh đơn cho bé size 15x21cm

Gói đơn 20 ảnh size 15x21cm: 1.200.000VND. Gói ảnh dành cho bé từ 03 tháng tuổi

+Gói chụp 04 set cảnh

+20 tấm ảnh in trên chất liệu giấy cao cấp, phủ UV chống ẩm mốc size 15x21cm

+Album dán ảnh phù hợp với size ảnh 

+Lưu 20 file chọn in đã chỉnh sửa  resize cỡ 1000x1500px

+Suri hỗ trợ toàn bộ trang phục, phụ kiện cho bé phù hợp bối cảnh chụp

+Phát sinh 1 ảnh cỡ 15x21cm: 40.000VND

+KH lấy toàn bộ file resize: 250.000VND

+KH lấy toàn bộ file gốc: 1.000.000VND

1.200.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Gói 20 ảnh đơn cho bé size 13x18cm
03 Gói 20 ảnh đơn cho bé size 13x18cm

Gói đơn 20 ảnh size 13x18cm: 1.000.000VND. Gói ảnh dành cho bé từ 03 tháng tuổi

+Gói chụp 04 set cảnh

+20 tấm ảnh in trên chất liệu giấy cao cấp, phủ UV chống ẩm mốc size 15x21cm

+Album dán ảnh phù hợp với size ảnh 

+Lưu 20 file chọn in đã chỉnh sửa  resize cỡ 1000x1500px

+Suri hỗ trợ toàn bộ trang phục, phụ kiện cho bé phù hợp bối cảnh chụp

+Phát sinh 1 ảnh cỡ 13x18cm: 35.000VND

+KH lấy toàn bộ file resize: 250.000VND

+KH lấy toàn bộ file gốc: 1.000.000VND

 

1.000.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Gói 10 ảnh đơn size 20x30cm
04 Gói 10 ảnh đơn size 20x30cm

Gói đơn 10 ảnh size 20x30cm: 1.000.000vnd. Gói ảnh dành cho bé từ 03 tháng tuổi

+Gói chụp 03 set cảnh

+10 tấm ảnh in trên chất liệu giấy cao cấp, phủ UV chống ẩm mốc size 20x30cm

+Album dán ảnh phù hợp với size ảnh 

+Lưu 10 file chọn in đã chỉnh sửa  resize cỡ 1000x1500px

+Suri hỗ trợ toàn bộ trang phục, phụ kiện cho bé phù hợp bối cảnh chụp

+Phát sinh 1 ảnh cỡ 20x30cm: 60.000VND

+KH lấy toàn bộ file resize: 150.000VND

+KH lấy toàn bộ file gốc: 600.000VND

 

 

1.000.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Gói 10 ảnh đơn cho bé size 15x21cm
05 Gói 10 ảnh đơn cho bé size 15x21cm

Gói đơn 10 ảnh size 15x21cm: 790.000VND. Gói ảnh dành cho bé từ 03 tháng tuổi

+Gói chụp 03 set cảnh

+10 tấm ảnh in trên chất liệu giấy cao cấp, phủ UV chống ẩm mốc size 15x21cm

+Album dán ảnh phù hợp với size ảnh 

+Lưu 10 file chọn in đã chỉnh sửa  resize cỡ 1000x1500px

+Suri hỗ trợ toàn bộ trang phục, phụ kiện cho bé phù hợp bối cảnh chụp

+Phát sinh 1 ảnh cỡ 15x21cm: 40.000VND

+KH lấy toàn bộ file resize: 150.000VND

+KH lấy toàn bộ file gốc: 600.000VND

790.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Gói 10 ảnh đơn cho bé size 13x18cm
06 Gói 10 ảnh đơn cho bé size 13x18cm

Gói đơn 10 ảnh size 13x18cm: 650.000VND. Gói ảnh dành cho bé từ 03 tháng tuổi

+Gói chụp 03 set cảnh

+10 tấm ảnh in trên chất liệu giấy cao cấp, phủ UV chống ẩm mốc size 13x18cm

+Album dán ảnh phù hợp với size ảnh 

+Lưu 10 file chọn in đã chỉnh sửa  resize cỡ 1000x1500px

+Suri hỗ trợ toàn bộ trang phục, phụ kiện cho bé phù hợp bối cảnh chụp

+Phát sinh 1 ảnh cỡ 13x18cm: 35.000VND

+KH lấy toàn bộ file resize: 150.000VND

+KH lấy toàn bộ file gốc: 600.000VND

650.000 VNĐ Book now

Status: 123411 121

Album thiết kế

Một sản phẩm đặc biệt của Suri, được thiết kế quyển album in trên chất liệu giấy cao cấp, Suri sẽ chụp từ 200 đến 300 files ảnh, sau đó sẽ chọn ra từ 30 đến 40 ảnh đẹp nhất để đưa lên thiết kế gửi tới KH duyệt. Với thiết kế đăc biệt, với các cảnh chụp đầu tư kỹ lượng, Suri sẽ mang tới sản phẩm album thiết kế này như 1 quyển nhật ký nhỏ lưu giữ những khoảnh khắc đầu đời cho bé yêu của bạn.

Design Album Album cho bé size 30x45cm
01 Album cho bé size 30x45cm

Dành cho bé từ 03 tháng tuổi trở lên. Bé được chụp 7 set cảnh

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 30x45cm

Album cho 01 bé: 5.820.000VND

Album cho 02 bé: 6.120.000 VND

1 ảnh 60x90 ép gỗ

1 ảnh 15x21 tráng gương

1 minibook

Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Lưu toàn bộ file buổi chụp (File resize kích cỡ 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 200-250 files
Phát sinh 1 mặt make-up : 300.000 VND
Phát sinh 1 trang phục: Từ 200.000 VND
Phát sinh 1-2 tờ album cùng size : 350.000VND/1 tờ

Phát sinh 3 tờ album trở lên : 300.000VND/1 tờ

KH lấy toàn bộ file gốc : 1.500.000 VND

Không lấy ảnh tặng giảm 10% gói chụp

Từ bé thứ 3 phụ thu 10% gói chụp

5.820.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Design Album Album cho bé size 25x38cm
02 Album cho bé size 25x38cm

Dành cho bé từ 03 tháng tuổi trở lên. Bé được chụp 7 set cảnh

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 25x38cm

Album cho 01 bé: 4.700.000VND

Album cho 02 bé: 4.950.000VND

1 ản 50x75 ép gỗ

Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Lưu toàn bộ file buổi chụp (File resize kích cỡ 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 200-250 files
Phát sinh 1 mặt make-up : 300.000 VND
Phát sinh 1 trang phục: Từ 200.000 VND
Phát sinh 1-2 tờ album cùng size : 300.000VND/1 tờ
Phát sinh 3 tờ album trở lên: 200.000VND/1 tờ
KH lấy toàn bộ file gốc : 1.500.000 VND
Không lấy ảnh phóng giảm 10% gói chụp
Từ bé thứ 3 phụ thu 10% gói chụp

4.700.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Design Album Album cho bé size 20x30cm
03 Album cho bé size 20x30cm

Dành cho bé từ 03 tháng tuổi trở lên. Bé được chụp 6 set cảnh

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 20x30cm
Album cho 01 bé: 3.380.000VND
Album cho 02 bé: 3.600.000VND
1 ảnh ép gỗ 40x60cm

Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Lưu toàn bộ file buổi chụp (File resize kích cỡ 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 200-250 files
Phát sinh 1 mặt make-up : 300.000 VND
Phát sinh 1 trang phục: Từ 200.000 VND
Phát sinh 1-2 tờ album cùng size : 200.000VND
Phát sinh 3 tờ album trở lên: 150.000VND
KH lấy toàn bộ file gốc : 1.500.000 VND
Không lấy ảnh phóng giảm 10% gói chụp
Từ bé thứ 3 phụ thu 10% gói chụp

3.380.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Liên hệ