Ảnh gia đình

Ảnh đơn

Gói ảnh đơn dành cho gia đình từ 3 thành viên đến 10 thành viên trở lên, các gia đình có thể chọn những gói chụp phù hợp để lưu giữ lại những kỷ niệm bên nhau bằng những tấm ảnh in rời phủ bằng công nghệ UV chống ẩm mốc, bảo vệ rất tốt trên bề mặt bức ảnh. Gói ảnh này Suri sẽ chụp từ 100 đến 150 files ảnh, sau đó khách hàng sẽ lựa chọn ra những bức ảnh đẹp nhất để Suri chỉnh sửa và in ra thành sản phẩm. Với các size ảnh khác nhau phù hợp với nhu cầu của các gia đình dễ dàng lựa chọn.

Basic Package Gói 10 ảnh gia đình size 13x18cm
01 Gói 10 ảnh gia đình size 13x18cm

Dành cho gia đình từ 05 đến 10 thành viên. Gia đình được chup 03 bối cảnh

10 ảnh đơn tráng UV size 13x18cm
1 ảnh ép gỗ 50x75cm
Album lưu ảnh
Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Miễn phí trang điểm, làm tóc và trang phục cho 1 thành viên trong gia đình
Lưu file chọn in đã chỉnh sửa (File resize kích thước 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 150 đến 200 files
Phát sinh 1 ảnh cỡ 13x18cm: 35.000 VND
KH lấy toàn bộ file resize : 250.000VND
KH lấy toàn bộ file gốc :1.000.000 VND

2.000.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Gói 10 ảnh gia đình size 15x21cm
02 Gói 10 ảnh gia đình size 15x21cm

Dành cho gia đình từ 05 đến 10 thành viên. Gia đình được chup 03 bối cảnh

10 ảnh đơn tráng UV size 15x21cm
1 ảnh 50x75 ép gỗ
Album lưu ảnh
Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Miễn phí trang điểm, làm tóc và trang phục cho 1 thành viên trong gia đình
Lưu file chọn in đã chỉnh sửa (File resize kích thước 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 150 đến 200 files
Phát sinh 1 ảnh cỡ 15x21cm: 40.000VND
KH lấy toàn bộ file resize : 250.000VND
KH lấy toàn bộ file gốc :1.000.000 VND

2.300.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Gói 10 ảnh gia đình size 20x30cm
03 Gói 10 ảnh gia đình size 20x30cm

Dành cho gia đình từ 05 đến 10 thành viên. Gia đình được chup 03 bối cảnh.

10 ảnh đơn tráng UV size 20x30cm

1 ảnh ép gỗ 50x75cm

Album lưu ảnh
Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Miễn phí trang điểm, làm tóc và trang phục cho 1 thành viên trong gia đình
Lưu file chọn in đã chỉnh sửa (File resize kích thước 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 150 đến 200 files
Phát sinh 1 ảnh cỡ 20x30cm: 60.000 VND
KH lấy toàn bộ file resize : 250.000VND
KH lấy toàn bộ file gốc :1.000.000 VND

2.500.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Gói 15 ảnh gia đình size 13x18cm
04 Gói 15 ảnh gia đình size 13x18cm

Dành cho gia đình từ 03 đến 04 thành viên. Gia đình được chup 03 bối cảnh

15 ảnh đơn tráng UV size 13x18 cm
Album lưu ảnh
Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Miễn phí trang điểm, làm tóc và trang phục cho 1 thành viên trong gia đình
Lưu file chọn in đã chỉnh sửa (File resize kích thước 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 150 đến 200 files
Phát sinh 1 ảnh cỡ 13x18 cm: 35.000 VND
KH lấy toàn bộ file resize : 250.000VND
KH lấy toàn bộ file gốc :1.000.000 VND

 

1.600.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Gói 15 ảnh gia đình size 15x21cm
05 Gói 15 ảnh gia đình size 15x21cm

Dành cho gia đình từ 03 đến 04 thành viên. Gia đình được chup 03 bối cảnh

15 ảnh đơn tráng UV size 15x21cm
Album lưu ảnh
Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Miễn phí trang điểm, làm tóc và trang phục cho 1 thành viên trong gia đình

Lưu file chọn in đã chỉnh sửa (File resize kích thước 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 150 đến 200 files

Phát sinh 1 ảnh cỡ 15x21cm: 40.000 VND

Khách hang lấy toàn bộ file resize : 250.000VND
Khách hang lấy toàn bộ file gốc :1.000.000 VND

1.800.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Gói 15 ảnh gia đình size 20x30cm
06 Gói 15 ảnh gia đình size 20x30cm

Dành cho gia đình từ 03 đến 04 thành viên. Gia đình được chup 03 bối cảnh.

15 ảnh đơn tráng UV size 20x30cm
Album lưu ảnh
Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Miễn phí trang điểm, làm tóc và trang phục cho 1 thành viên trong gia đình
Lưu file chọn in đã chỉnh sửa (File resize kích thước 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 150 đến 200 files
Phát sinh 1 ảnh cỡ 20x30cm: 60.000VND
KH lấy toàn bộ file resize : 250.000VND
KH lấy toàn bộ file gốc :1.000.000 VND

2.300.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Album thiết kế

Một sản phẩm đặc biệt của Suri, được thiết kế quyển album in trên chất liệu giấy cao cấp, Suri sẽ chụp từ 200 đến 300 files ảnh, sau đó sẽ chọn ra từ 30 đến 40 ảnh đẹp nhất để đưa lên thiết kế gửi tới KH duyệt. Với thiết kế đăc biệt, với các cảnh chụp đầu tư kỹ lượng, Suri sẽ mang tới sản phẩm album thiết kế này như 1 quyển nhật ký nhỏ lưu giữ những khoảnh khắc đầu đời cho bé yêu của bạn.

Design Album Album gia đình size 30x45cm
01 Album gia đình size 30x45cm

Các gói Album gia đình size 30x45 cho từ 5 thành viên, 6-9 thành viên , và trên 10 thành viên

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 30x45cm(tối đa 5 thành viên)+ 1 ảnh ép gỗ 60x90cm : 6.600.000 VND

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 30x45cm(từ 6-9 thành viên)+ 1 ảnh ép gỗ 60x90cm : 7.590.000 VND 

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 30x45cm(từ 10 thành viên)+ 1 ảnh ép gỗ 60x90cm : 8.439.000 VND

Gói chụp 7 set cảnh

Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Miễn phí trang điểm, làm tóc và trang phục cho số lượng thành viên trong gia đình tùy theo gói 

Lưu toàn bộ file buổi chụp (File resize kích thước 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 200-250 files
Phát sinh 1 mặt make-up: 300.000 
Phát sinh 1 trang phục: Từ 200.000 VND
Phát sinh 1-2 tờ album cùng size : 350.00VND
Phát sinh từ 3 tờ album trở lên: 300.000VND
KH lấy toàn bộ file gốc : 1.500.000 VND
Không lấy ảnh tặng giảm 10% gói chụp

 

 

6.600.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Design Album Album gia đình size 25x38cm
02 Album gia đình size 25x38cm

Các gói Album gia đình size 25x38 cho từ 5 thành viên, 6-9 thành viên , và trên 10 thành viên

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 25x38cm(tối đa 5 thành viên)+ 1 ảnh ép gỗ 50x75cm : 5.800.000 VND

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 25x38cm(từ 6-9 thành viên)+ 1 ảnh ép gỗ 50x75cm : 6.555.000 VND 

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 25x38cm(từ 10 thành viên)+ 1 ảnh ép gỗ 50x75cm : 7.210.000 VND

Gói chụp 6 set cảnh

Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé
Miễn phí trang điểm, làm tóc và trang phục cho số lượng thành viên trong gia đình tùy theo gói 

Lưu toàn bộ file buổi chụp (File resize kích thước 1000x1500px)
Số lượng file chụp khoảng 200-250 files
Phát sinh 1 mặt make-up: 300.000 
Phát sinh 1 trang phục: Từ 200.000 VND
Phát sinh 1-2 tờ album cùng size : 300.00VND
Phát sinh từ 3 tờ album trở lên: 200.000VND
KH lấy toàn bộ file gốc : 1.500.000 VND

Không lấy ảnh tặng giảm 10% gói chụp 

 

5.800.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Design Album Album gia đình size 20x30cm
03 Album gia đình size 20x30cm

Các gói Album gia đình size 20x30 cho từ 5 thành viên, 6-9 thành viên , và trên 10 thành viên

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 20x30cm(tối đa 5 thành viên)+ 1 ảnh ép gỗ 40x60cm : 4.300.000 VND

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 20x30cm(từ 6-9 thành viên)+ 1 ảnh ép gỗ 40x60cm : 4.945.000 VND 

Album thiết kế 10 tờ 20 trang size 20x30cm(từ 10 thành viên)+ 1 ảnh ép gỗ 40x60cm : 5.440.000 VND

Gói chụp 5 set cảnh

Miễn phí trang phục, phụ kiện cho bé

Miễn phí trang điểm, làm tóc và trang phục cho số lượng thành viên trong gia đình tùy theo gói

Lưu toàn bộ file buổi chụp (File resize kích thước 1000x1500px)

Số lượng file chụp khoảng 200-250 files
Phát sinh 1 mặt make-up: 300.000
Phát sinh 1 trang phục: Từ 200.000 VND
Phát sinh 1-2 tờ album cùng size : 200.00VND
Phát sinh từ 3 tờ album trở lên: 150.000VND
KH lấy toàn bộ file gốc : 1.500.000 VND
Không lấy ảnh tặng giảm 10% gói chụp

4.300.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Liên hệ