Báo giá Gia Đình | Suri Studio

Báo giá Gia Đình

Ảnh đơn

Basic Package GÓI ẢNH ĐƠN GIA ĐÌNH
01 GÓI ẢNH ĐƠN GIA ĐÌNH

Dành cho tối đa 5 thành viên tại studio

+ 10 ảnh 15x21cm

+ 1 ảnh gỗ 35x50cm

+ 01 album lưu ảnh

+ Copy file đã chỉnh sửa

- Trang điểm, làm tóc cho mẹ & bé

- Trang phục

      . Người lớn: 2 bộ

      . Trẻ em: 2 bộ

- Bối cảnh: 03 concept

- Thời gian chụp: 02h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
1.800.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Album thiết kế

Design Album Size 20x30cm
01 Size 20x30cm

Dành cho tối đa 5 thành viên tại studio

+ AB thiết kế 20 trang

+ Ảnh phóng gỗ 40x60cm

+ Copy toàn bộ file chụp

- Make-up, làm tóc cho mẹ & bé

- Trang phục

     . Người lớn: 02 bộ

     . Trẻ em: 04 bộ

- Bối cảnh: 05 concept

- Thời gian chụp: 02h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
4.300.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Design Album Size 25x38cm
02 Size 25x38cm

Dành cho tối đa 5 thành viên tại studio

+ AB thiết kế 20 trang

+ Ảnh phóng gỗ 50x75cm

+ Copy toàn bộ file chụp

- Make-up, làm tóc cho mẹ & bé

- Trang phục

        . Người lớn: 02 bộ

        . Trẻ em: 05 bộ

- Bối cảnh: 06 concept

- Thời gian chụp: 2.5h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
5.700.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Design Album Size 30x45cm
03 Size 30x45cm

Dành cho tối đa 5 thành viên tại studio

+ AB thiết kế 20 trang

+ Ảnh phóng gỗ 60x90cm

+ Copy toàn bộ file chụp

- Make-up, làm tóc cho mẹ & bé

- Trang phục

        . Người lớn: 03 bộ

        . Trẻ em: 06 bộ

- Bối cảnh: 07 concept

- Thời gian chụp: 03h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
6.600.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Liên hệ