Báo giá Ảnh Bầu | Suri Studio

Báo giá Ảnh Bầu

Ảnh đơn

Basic Package GÓI ẢNH ĐƠN BẦU
01 GÓI ẢNH ĐƠN BẦU

Dành cho một mẹ bầu tại studio

+ 10 ảnh 15x21cm

+ 01 album lưu ảnh

+ Copy file đã chỉnh sửa

+ Voucher giảm 20% gói chụp sơ sinh

- Make-up, làm tóc cho mẹ bầu

- Trang phục: 03 bộ

- Bối cảnh: 03 concept

- Thời gian chụp: 02h

 

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
1.800.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Album thiết kế

Design Album Size 20x30cm
01 Size 20x30cm

Dành cho một mẹ bầu tại studio

+ AB thiết kế 20 trang

+ Ảnh phóng gỗ 20x30cm

+ Copy toàn bộ file chụp

+ Voucher giảm 20% gói chụp sơ sinh

-  Make-up, làm tóc cho mẹ bầu

-  Trang phục: 05 bộ

-  Bối cảnh: 05 concept

-  Thời gian chụp: 02h

 

 

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
3.300.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Design Album Size 25x38cm
02 Size 25x38cm

Dành cho một mẹ bầu tại studio

+ AB thiết kế 20 trang

+ Ảnh phóng gỗ 25x38cm

+ Copy toàn bộ file chụp

+ Voucher giảm 20% gói chụp sơ sinh

- Make-up, làm tóc cho mẹ bầu

- Trang phục: 06 bộ

- Bối cảnh: 06 concept

- Thời gian chụp: 2.5h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
4.620.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Design Album Size 30x45cm
03 Size 30x45cm

Dành cho 1 mẹ bầu tại studio

+ AB thiết kế 20 trang

+ Ảnh phóng gỗ 30x45cm

+ Copy toàn bộ file chụp

+ Voucher giảm 20% gói chụp sơ sinh

- Make-up, làm tóc cho mẹ bầu

- Trang phục: 07 bộ

- Bối cảnh: 07 concept

- Thời gian chụp: 03h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
5.500.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Liên hệ