Báo giá trẻ em | Suri Studio

Báo giá trẻ em

Ảnh đơn

Basic Package Dành cho 1 bé
01 Dành cho 1 bé

Dành cho 1 bé trên 3 tháng tại studio

+ 10 ảnh 15x21cm

+ 01 album lưu ảnh

+ Copy file đã chỉnh sửa

- Trang phục: 03 bộ

- Bối cảnh: 03 concept

- Thời gian chụp: 02h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
790.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Basic Package Dành cho 2 bé
02 Dành cho 2 bé

Dành cho 2 bé trên 3 tháng tại studio

+ 15 ảnh 15x21cm

+ 1 ảnh gỗ 15x21cm

+ 01 album lưu ảnh

+ Copy file đã chỉnh sửa

- Trang phục: 03 bộ

- Bối cảnh: 03 concept

- Thời gian chụp: 02h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
1.200.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Album thiết kế

Design Album Size 20x30cm
01 Size 20x30cm

Dành cho 1 bé trên 3 tháng tại studio

+ AB thiết kế 20 trang

+ Ảnh phóng gỗ 40x60cm

+ Copy toàn bộ file chụp

- Trang phục: 05 bộ

- Bối cảnh: 05 concept

- Thời gian chụp: 02h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
3.380.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Design Album Size 25x38cm
02 Size 25x38cm

Dành cho 1 bé trên 3 tháng tại studio

+ AB thiết kế 20 trang

+ Ảnh phóng gỗ 50x75cm

+ Copy toàn bộ file chụp

- Trang phục: 06 bộ

- Bối cảnh: 06 concept

- Thời gian chụp: 2.5h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
4.700.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Design Album Size 30x45cm
03 Size 30x45cm

Dành cho 1 bé trên 3 tháng tại studio

+ AB thiết kế 20 trang

+ Ảnh phóng gỗ 60x90cm

+ Copy toàn bộ file chụp

- Trang phục: 07 bộ

- Bối cảnh: 07 concept

- Thời gian chụp: 03h

Liên hệ: 0988.677.207 - 0966.236.669
5.820.000 VNĐ Book now

Status: Còn lịch chụp

Liên hệ